Jazyk:

EN

Ženy & práce

Jak se postupně mění role obou pohlaví ve společnosti, ženy mají tendenci přebírat od mužů prvky jejich životního stylu, včetně návyku pití alkoholu.

Ve společnosti, kde se konzumuje alkohol, muži tradičně pijí více než ženy. V posledních několika desítkách let se však tento rozdíl v mnoha společnostech zmenšuje.

Fakt, že ženy v dnešní době pijí alkohol více, může mít souvislost s tím, že ženy dnes zaujímají role, které byly v minulosti tradičně považovány za mužské, např. vyšší vzdělání, kariéra, vyšší finanční odpovědnost za zajištění rodiny a další ambice a odpovědnosti. Jak se mění jejich role, ženy se přizpůsobují a jejich životní styl a návyky související s konzumací alkoholu se přibližují těm mužským.

Je zjištěno, že konzumace alkoholu u mužů i žen stoupá s výší jejich příjmu. Průzkum ve Spojených státech ukázal, že nadprůměrně alkohol konzumují převážně ženy svobodné, rozvedené nebo žijící odděleně od svého partnera, dále ženy bezdětné, vzdělané a zaměstnané v oboru, kterému dominují muži. Průzkum v Británii dospěl k podobným závěrům. To znamená, že úspěšné, nezávislé a moderní ženy často konzumují více alkoholu než jejich matky či babičky.

Ať už pijete neformálně s kolegy nebo při pracovních příležitostech, pamatujte si, že váš organismus reaguje na alkohol jinak než mužský organismus. Nepokoušejte se mužům v pití vyrovnat, protože vás může alkohol ovlivnit dříve než vaše kolegy. Plánujete-li pít alkohol, raději si k němu objednejte jídlo a spolu s alkoholem pijte i dostatek vody.

Pro většinu lidí – muže i ženy – je přiměřená konzumace alkoholu pozitivní a příjemná zkušenost. Dobrá rada pro odpovědnou ženu je tedy znát svoji hranici a promluvit si s lékařem o vhodné konzumaci alkoholu, pokud ji lékař z nějakého důvodu úplně nevyloučí.

Postoj zaměstnavatelů k alkoholu

Má váš zaměstnavatel směrnici upravující pravidla konzumace alkoholu?

Vlády mnoha zemí doporučují zaměstnavatelům přijmout jasná pravidla pro konzumaci alkoholu a mnozí tak činí.

V minulosti bylo přijatelné, že si zaměstnanci dali k obědu alkoholický nápoj, ale v současné době je běžné, že zaměstnanci mají zakázáno pít jakékoliv alkoholické nápoje během pracovní doby. Zaměstnavatelé někdy určují maximální přijatelnou hladinu alkoholu v krvi během pracovní doby. Může se tedy stát, že pokud jste předcházející den pili přesmíru, můžete mít vyšší než povolenou hladinu alkoholu, čímž riskujete ztrátu zaměstnání.

Některé profese se s pitím naprosto neslučují. Některé firmy, například letecké společnosti, mohou mít zavedenou politiku nulové tolerance k alkoholu a vyžadují, aby zaměstnanci v pracovní době neměli žádné stopy alkoholu v krvi. Lidé, kteří v práci řídí nebo obsluhují strojní zařízení, též podléhají přísným pravidlům a jakékoliv jejich porušení může znamenat porušení zákona. Mezi další oblasti, pro jejichž personál také platí přísná pravidla týkající se konzumace alkoholu, jsou zdravotnictví, policie, vojsko nebo zařízení zabývající se péčí o děti.

Práce s alkoholem

Mnoho žen pracuje v podnicích, kde je hostům podáván alkohol.

Kariéra v pohostinství může být pro ženu příjemná zábava, ale může zároveň představovat určité výzvy. Někdy budete muset říci "ne" zákazníkům, kterým se to nebude líbit.

Měla byste absolvovat řádné školení, jak jednat s opilými a/nebo agresivními lidmi a jak tyto situace zvládat. Náročnější situace přenechejte k vyřešení vedoucímu, a pokud jste vedoucí vy, kontaktujte policii.

Stručně

  • Ačkoliv mnoho otázek týkajících se alkoholu je stejně důležitých pro obě pohlaví, v určitých situacích mají ženy zvláštní schopnost vnímat začínající problém s alkoholem
  • Za posledních několik desítek let se zmenšil rozdíl mezi počtem mužů a žen, kteří pijí alkohol
  • Ženy svobodné, budující kariéru, s vyšším příjmem a vzděláním mohou být vystaveny vyššímu riziku zneužívání alkoholu
  • Pití s kamarády nebo kolegy může být dobrá a bezpečná zábava, pokud znáte svoji hranici a nepřekročíte ji
  • Seznamte se podrobně s pravidly ohledně alkoholu ve vaší firmě
  • Pokud pracujete v pohostinství, absolvujte řádné školení, jak jednat s opilými lidmi

Co by vás také mohlo zajímat

Odkaz na externí webové stránky v angličtině