Jazyk:

EN

Být oporou ostatním

Mnoho žen se dostává do situací, kdy mohou ostatním poskytnout pomoc nebo radu.

Ženy se většinou více zajímají o otázky fyzického a duševního zdraví než muži. Jsou často lépe informovány a více si všímají problémů.

Může vám dělat starost, jak se váš kamarád, partner nebo člen rodiny chová v souvislosti s konzumací alkoholu. Můžete být první, kdo si tohoto problému všimne, a první, kdo se může snažit pomoci.

Mluvte o alkoholu s vašimi dětmi

Rodiče představují jednu z největších autorit, která má vliv na chování svých dětí v souvislosti s alkoholem. Nicméně matky se někdy mohou cítit bezmocné, obzvláště když jsou jejich děti ovlivněné svými vrstevníky, kteří pijí přesmíru nebo konzumují alkohol předtím, než dosáhli věku, kdy podle zákona smí pít alkoholické nápoje.

Výzkum ukazuje, že rodiče mají velký vliv na to naučit děti říci "ne" alkoholu v nezletilém věku, nebo na to, aby přiměli své děti pít bezpečně a s rozumem v době, kdy již dosáhly plnoletosti.

Promluvte si se svými dětmi včas a opakovaně, aby byly informovány předtím, než budou plnoleté.

Je důležité zajímat se. Pokud již nyní vedete se svými dětmi dialog o jejich kamarádech, zájmech a životě, rozhovor o alkoholu bude přirozenější a přínosnější.

Namísto toho, abyste dětem dávali přednášku, zapojte je do diskusí, klaďte otevřené otázky, abyste lépe poznali postoj svých dětí. Pokud máte mezi vašimi známými nebo příbuznými někoho, kdo zná rizika přílišné konzumace alkoholu, například zdravotní sestru, požádejte je, aby o těchto rizikách dětem řekli. Pokud v televizi uvidíte pořad nebo jen krátkou reportáž, která se tomuto tématu bude věnovat, využijte této příležitosti k tomu pohovořit si se svým synem či dcerou. Zeptejte se např. "Co si o tom myslíš? nebo "Jak by ses zachoval(a) ty?" Otázky tohoto typu přimějí vaše děti k otevřenosti a k postupnému přebírání odpovědnosti sama za sebe.

Pití v nezletilém věku

Většina zemí na světě má zákonem stanovenou minimální věkovou hranici pro nákup a konzumaci alkoholu. Tyto zákony jsou přijaty z dobrého důvodu a měly by být brány vážně.

Naše stanovisko je takové, že mladiství by neměli pít alkohol vůbec.

Vaše děti by o těchto zákonech měly vědět a měly by si být vědomy důsledků jejich nedodržování. Když rodiče své děti informují a nastaví určitá pravidla, zvyšuje se i pravděpodobnost, že děti tato pravidla budou dodržovat.

Jděte svým dětem příkladem

Děti se učí následováním příkladů, které vidí ve svém okolí, a vaše činy jsou minimálně tak důležité jako vaše slova.

Jakým způsobem přistupují ke konzumaci alkoholu rodiče hraje klíčovou roli při utváření přístupu k alkoholu u dětí. Děti, jejichž matky zneužívají alkohol, čelí vyššímu riziku, že budou mít stejný problém s alkoholem. Pokud chcete, aby vaše děti v plnoletosti přistupovaly ke konzumaci alkoholu zodpovědně, mějte takový přístup i vy.

Přátelé a rodina

Je možné, že budete někdy znepokojeni chováním jiných dospělých v souvislosti s alkoholem. Některý z vašich přátel, dospělých členů vaší rodiny nebo váš partner může začít pít takovým způsobem, který budete považovat za nebezpečný pro dotyčnou osobu nebo pro její okolí. Diskrétním popovídáním si a vyjádřením svých obav můžete nastartovat dialog, kterým pomůžete daného jedince nasměrovat na bezpečnější cestu.

Nečekejte na to, až si problému všimnou ostatní a začnou s tím něco dělat. Ostatní lidé možná nejsou tak vnímaví jako vy. Ostatní lidé můžou někdy problematické chování nesprávně vnímat jako znak vypořádávání se s přemírou tlaku nebo stresu pouhým "uvolněním".

Pokud máte obavy o něčí pití:

  • Promluvte si s nimi o vašem znepokojení, až vystřízliví
  • Vyslechněte si je a zjistěte, proč mají pocit, že jim pití pomáhá
  • Pokud daná osoba prožívá stresové období (např. z důvodu úmrtí blízkého člověka, rozvodu, ztráty zaměstnání, apod.), udělejte si na tohoto člověka více času – samota je častým důvodem přílišného pití
  • Scházejte se někde, kde není alkohol dostupný – jděte na masáž nebo kosmetiku, na procházku nebo třeba do kina či galerie.
  • Upozorněte na problémy, které pití dané osoby způsobuje – např. zda to ovlivňuje jejich partnerský vztah, práci nebo roli rodiče
  • Zjistěte, kde může váš přítel nebo člen rodiny získat odbornou radu či pomoc, a poskytněte jim potřebné kontakty. Budou-li potřebovat vaši pomoc, buďte připraveni je do poradny doprovodit

Stručně

  • Ačkoliv mnoho otázek týkajících se alkoholu je stejně důležitých pro obě pohlaví, v určitých situacích mají ženy zvláštní schopnost vnímat začínající problém s alkoholem
  • Matky mají velký vliv na pohled svých dětí na alkohol bez rozdílu jejich věku – mluvte s nimi, zajistěte jejich informovanost, naslouchejte svým dětem a buďte jim dobrým příkladem
  • Máte-li obavu o něčí nadměrné pití, buďte připraveni jim pomoci – promluvte si s nimi, naslouchejte jim, věnujte jim více času v prostředí bez alkoholu a buďte jim oporou ve vyhledání odborné pomoci

Co by vás také mohlo zajímat

Odkazy na externí webové stránky v angličtině