Jazyk:

EN

Pití u mladistvých

Alkohol by neměli pít mladiství ve věku, kdy jim konzumaci alkoholických nápojů zakazuje zákon.

Mladiství mnohdy pijí alkohol ve věku, kdy stále probíhá jejich fyzický i duševní vývoj. Činí tak v etapě svého života, kdy se mohou cítit neporazitelní, kdy chtějí ukázat vzdor nebo poukázat na svoji nezávislost. Pokud se k tomu přidá alkohol, mohou odpadnout některé zábrany a zhoršit se schopnost správného úsudku. Kromě toho může následovat rizikové jednání s nebezpečnými důsledky, které v krajním případě mohou ohrožovat i život.

Zákonná omezení

Ve většině zemí světa byly přijaty přísné zákony definující minimální věk, kdy je možné zakoupit a/nebo konzumovat alkoholické nápoje. K přijetí takovýchto zákonů byl dobrý důvod a neměly by se brát na lehkou váhu.

Porušení těchto zákonů může - v závislosti na konkrétních okolnostech a státu - skončit vysokou pokutou, ztrátou řidičského oprávnění, a dokonce i vězením.

Důsledky

Pití alkoholických nápojů v případě mladistvých může mít závažné důsledky v rodině nebo ve škole, může negativně ovlivňovat pověst i sebeúctu a způsobit další problémy.

Také může být spojováno s vážnými negativními jevy, například:

 • Autonehodami
 • Dalšími typy nehod
 • Sebevraždami
 • Špatnými studijními výsledky
 • Chozením za školu
 • Krádežemi a jiným nezákonným chováním
 • Rizikovým pohlavním životem
 • Dalšími formami rizikového chování

Všechny účinky alkoholu na mozek ve fázi vývoje doposud nebyly prozkoumány. Některé studie poukazují na to, že pití v nezletilém věku může vývoj mozku poškodit.

Nanejvýš důležité je proto dodržovat zákon a respektovat sebe sama i druhé.

Podnikněte kroky

Pití mladistvých je špatné nejen pro nezletilé jako takové, ale i pro jejich okolí a celou společnost. Jako rodič byste měli vědět, že vaše děti si mohou v otázce pití osvojit stejné chování, které vidí doma. Pokud pijete, dělejte tak s rozumem. Rozhodnutí vašich dětí nepít můžete ovlivnit například:

 • Úzkým vzájemným vztahem, kdy svému dítěti vyjadřujete podporu
 • Znalostí přátel svých dětí a toho, co dělají
 • Zapojením dětí do zájmových mimoškolních aktivit
 • Nastavením pravidel domácnosti zakazujících pití - a trestů za porušení těchto pravidel

V případě mladistvých osob je v zájmu všech, abyste jim pomohli přestat pít. Nikdy nepodporujte pití mladistvých tím, že jim umožníte přístup k alkoholu.

Stáhnout příručky

Stáhnout příručky

Stáhněte si informační příručky ve formátu PDF. Připravili jsme pro vás sadu 19 příruček.

Zobrazit příručky

Co by vás také mohlo zajímat

Stručně

 • Pití mladistvých může mít za následek rizikové chování
 • Pití mladistvých je nezákonné
 • Pití alkoholu může negativně ovlivnit vývoj mozku u mladistvých
 • Nikdy nepodporujte pití u mladistvých

Odkazy na externí webové stránky

Plzeňský Prazdroj a.s. nenese žádnou odpovědnost za obsah uvedený na externích webových stránkách.