Jazyk:

EN

Kdo Vám odpovídá

Amrit Sen

Amrit Sen, terénní pracovník, Terénní program o. s. Magdalena, dříve socioterapeut TK Karlov SANANIM

 

Aleš Termer

Aleš Termer, terénní pracovník/zástupce vedoucího, Terénní programy SANANIM 

 

Bára Orlíková

Mgr. Barbora Orlíková, psycholožka, Národní ústav duševního zdraví (sekce pro výzkum závislostí), dříve Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády ČR, Doléčovací centrum SANANIM a Právní poradna A. N. O.

 

Gabriela Koryntová

Mgr. Gabriela Minařík (dříve Koryntová), psycholožka, Kontaktní centrum a Drogové informační centrum SANANIM

 

Jakub Minařík

MUDr. Jakub Minařík, psychiatr, vedoucí Centra ambulantních služeb SANANIM, dříve Kontaktní centrum, Denní stacionář a Doléčovací centrum SANANIM

 

Jakub Chudomel

Bc. Jakub Chudomel, socioterapeut, Terapeutická komunita Němčice SANANIM, dříve o. s. Romodrom, o. s. Nový prostor

 

Jana Justinová

Mgr. Jana Žáková, PhD. (dříve Justinová), psycholožka, Poradna pro rodiče SANANIM, dříve Terapeutická komunita Němčice SANANIM, Kontaktní centrum SANANIM

 

Miroslav Giljan

Mgr. Miroslav Giljan, socioterapeut, Kontaktní centrum SANANIM, dříve Pracovní a sociální agentura SANANIM, Terénní program PROGRESSIVE

 

Markéta Kordová

Markéta Kordová, socioterapeutka, koordinátorka Drogové poradny, dříve Doléčovací centrum a Terapeutická komunita Němčice SANANIM

 

Vilma Šilarová

Bc. Vilma Šilarová, adiktoložka, terapeutka, Pracovní a sociální agentura SANANIM, dříve Kontaktní centrum SANANIM

 

Tomáš Nedvěd 

Tomáš Nedvěd, DiS., socioterapeut, zástupce vedoucího Doléčovacího centra SANANIM, dříve Terénní programy SANANIM

 

Tomáš Páleníček

MUDr. Tomáš Páleníček, PhD., psychiatr, Národní ústav duševního zdraví (sekce pro neurobiologický výzkum), dříve Psychiatrické centrum Praha, Laboratoř biochemie a patofyziologie mozku

 

Zbyněk Oktábec

PharmDr. Bc. Zbyněk Oktábec, Ph.D. et Ph.D., farmaceut, adiktolog, výzkumný pracovník, Remedis, s.r.o. a 1. lékařská fakulta UK , dříve Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Pharmacentrum Budějovická a Zentiva, part of SANOFI