Jazyk:

EN

Obsah webu

Protokol pro zdokonalování obsahu

"Žádnou vědeckou práci nelze považovat za dokončenou – ať již se jedná o vědecká pozorování nebo experimenty. Každá vědecká práce bude překonána nebo doplněna díky nově vznikajícím znalostem. To nám nedává svobodu ignorovat znalosti, které již máme, nebo odkládat kroky, které jsou v dané době podle všeho zapotřebí. Kdo ale může zaručit, ptal se Robert Browning, že svět dnes večer nezanikne? Pravda, ale z dostupných informací lze soudit, že většina z nás zítra v 8:30 opět vyrazí do práce." - Sir Austin Bradford Hill (1965)

Smyslem těchto webových stránek společnosti Asahi Group Holdings, Ltd. je poskytovat stručné, objektivní, přesné a vyvážené informace o našich produktech a konzumaci alkoholických nápojů obecně. Ve snaze dosáhnout tohoto cíle jsme zjišťovali, posuzovali a zvažovali ty nejlepší dostupné, spolehlivé a prakticky doložené informace o nejrůznějších tématech, kterým se na těchto stránkách věnujeme. Naše úsilí v tomto směru vždy vycházelo z neustále se rozšiřující sbírky prací zahrnující výsledky výzkumu, analýzy, komentáře a názory čerpané z veřejně dostupných zdrojů. Stejným způsobem plánujeme čerpat informace i do budoucna. Naším cílem není zahrnout do posouzení všechny možné dostupné zdroje, ale raději pečlivě vybírat ty, na které se při vytváření obsahu těchto stránek spoléháme. Doufáme, že díky tomu nabídneme stručné a srozumitelné souhrny témat, kterými se zabýváme.

Na několika místech tohoto webu (např. témata Alkohol a lidské tělo, Společenské situace) se dotýkáme oblastí, které jsou popisovány v různorodých a někdy i rozporuplných zdrojích. Jak podotkl Sir Austin Bradford Hill, každá vědecká práce, a tedy i každý závěr z ní vycházející, bude pravděpodobně jednou překonána, případně doplněna díky nově vznikajícím znalostem. Pokud tedy chceme držet krok s nejnovějšími znalostmi, je třeba pravidelně posuzovat a přehodnocovat zde prezentovaný materiál. Situaci komplikuje i to, že každá organizace nebo jednotlivec - ať již z vládního, komerčního, vědeckého či jiného sektoru - může disponovat zcela zřejmými nebo i jen jemnými předsudky, které se mohou v názorech na konkrétní předmět výzkumu odrazit. Například některé organizace staví na zásadách „opatrné prevence“ a raději zveličují rizika spojená s konkrétními účinky nebo jednáním, zatímco jiné organizace mají tendenci tato rizika podceňovat. Pokud usilujeme o vyvážený pohled na věc, je nezbytné všechny tyto otázky brát v úvahu. Někdy je velmi obtížné dojít k absolutnímu konsenzu v interpretaci vědeckých dat. Důvodem je neustále se měnící výzkumný kontext, často rozporuplná data a názory nebo odlišné pohledy na věc.

Ve snaze dosáhnout výše uvedených cílů a překonat výše zmiňované překážky jsme určili a odpovídajícím způsobem zvážili celou řadu zdrojů a kritérií, na jejichž základě posuzujeme postoje, analýzy, komentáře a důkazy při formulaci obsahu našich stránek TalkingAlcohol.com. Zde jsou naše zdroje:

Mezinárodně uznávané organizace (např. IARC - Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny, WHO - Světová zdravotnická organizace, atd.);

Mezinárodně uznávané lékařské, profesní a podobné skupiny v příslušné odborné oblasti (např. AMA, Royal College of Physicians, atd.);

Vlády jednotlivých zemí a/nebo specializované vládní agentury (např. United Kingdom Department of Health - Ministerstvo zdravotnictví Velké Británie, NIAAA - Národní institut pro výzkum abusu alkoholu a alkoholismu, atd.);

Další organizace nebo jednotlivci poskytující informace o příslušných tématech (např. Harvard School of Public Health - Fakulta veřejného zdraví při Harvardově univerzitě, sdružení Alcoholics Anonymous, atd.);

Renomované vědecké zdroje, jako např. spolehlivé články a recenzované výsledky výzkumu se zvláštním zaměřením na publikovaný originální výzkum v renomovaných časopisech (např. BMJ, JAMA, atd.);

Významné recenze;

Významné meta-analýzy.

Výše zmiňované informační zdroje jsme analyzovali z hlediska spolehlivosti na základě hodnotících kritérií, která zahrnovala (mimo jiné): vyspělost a velikost výzkumné sestavy; recenze výzkumu a/nebo závěry; velikost a kvalitu studie; zdroje financování; a příslušnost autorů.

Uvědomujeme si, že s informacemi prezentovanými na stránkách TalkingAlcohol.com nemusejí všichni v plné míře souhlasit. Někdo může mít pocit, že konkrétní rizika nebo přínosy zmiňované na těchto stránkách jsou zveličovány, zatímco jiní mohou považovat význam těchto rizik, resp. přínosů, za podceňovaný. Ve sféře vědeckých diskusí a objevů je tento stav zcela přirozený. Společnost vyvíjí trvalé úsilí, aby informace poskytované na těchto stránkách byly co nejobjektivnější, nejpřesnější a nejvyváženější, a to i v kontextu složitého, neustále se vyvíjejícího se charakteru lékařských a vědeckých znalostí. Materiály prezentované na těchto webových stránkách pravidelně přezkoumáváme a přehodnocujeme a samozřejmě vítáme i vaše názory. Pokud se domníváte, že některé z poskytovaných informací je nezbytné přehodnotit, sdělte nám svůj názor prostřednictvím sekce „Kontaktujte nás“ na těchto stránkách.

Zajímáte-li se o konkrétní téma či témata zmiňovaná na těchto stránkách, doporučujeme vám další zkoumání s využitím dodatečných zdrojů. Pro vaše pohodlí jsme připravili snadno přístupné odkazy na další informační zdroje, které můžete při dalším zkoumání shledat užitečnými. Vzhledem k tomu, že se jedná o externí veřejné stránky provozované jinými subjekty, Plzeňský Prazdroj nenese žádnou odpovědnost za jejich obsah.

A na konec to nejdůležitější: materiály uvedené na tomto webu nelze interpretovat jako rady zdravotníka, nelze je používat k diagnostickým účelům, ani jako náhradu konzultace nebo hodnocení zdravotnickým personálem. Máte-li dotazy ohledně dopadů konzumace alkoholu na zdravotní stav, požádejte o radu odborníka, který posoudí vaši konkrétní situaci. Plzeňský Prazdroj nedává žádnou záruku na to, že informace týkající se zdravotních rizik konzumace alkoholu, přínosů konzumace alkoholu a související materiály neobsahují chyby, jsou kompletní nebo vyčerpávající.