Jazyk:

EN

Odkazy

Na těchto webech najdete další užitečné informace o řadě témat probíraných na tomto portálu.

 

Plzeňský Prazdroj nenese žádnou odpovědnost za obsah uvedený na externích webových stránkách. Odkaz na jiný server nelze interpretovat tak, že daný server podporujeme, jsme s ním jakkoli spojeni nebo přidruženi.

Alcohol in Moderation
AIM je nezávislá organizace, jejímž cílem je informovat o střídmém pití a předávat informace mezi průmyslem, různými organizacemi a výzkumnými pracovníky v oblasti legislativy, výzkumu, politiky a kampaní.

Alcoholics Anonymous Worldwide
Alcoholics Anonymous je sdružením mužů i žen, kteří si navzájem předávají své zkušenosti, víru a naději při řešení společného problému ve snaze pomoci ostatním zbavit se závislosti na alkoholu.

Central Drug Authority
Na těchto internetových stránkách sdílí informace lidé spolupracující s organizací South Africa Central Drug Authority (Ústřední úřad léčiv Jihoafrické republiky) i další veřejnost v rámci prosazování cílů hlavního národního plánu Jihoafrické republiky v oblasti léčiv.

Dietary Guidelines for Americans (2005)
Dietary Guidelines for Americans (Pokyny pro zdravé stravování Američanů) se publikují každých pět let již od roku 1980. V této publikaci najdeme rady odborníků o tom, jak mohou správné stravovací návyky zlepšit zdraví občanů a snížit riziko nejvážnějších chronických chorob.

Drink Responsibly (Nový Zéland)
Iniciativa sponzorovaná Radou pro pivo, víno a destiláty Nového Zélandu (Beer, Wine and Spirits Council of New Zealand) se snaží informovat spotřebitele o odpovědném chování při pití.

Drinkaware (Velká Británie)
Tyto internetové stránky provozuje nezávislá charitativní organizace s cílem propagovat zodpovědné chování při pití. Financování zajišťují výrobci alkoholických nápojů, přičemž organizaci společně založila britská vláda, výrobci alkoholických nápojů a další zainteresované strany.

Drinking and You
Stránky Drinking and You (Pití a vy) určené pro spotřebitele a vytvořené organizací Alcohol in Moderation obsahují informace o střídmém pití, přičemž zde najdeme i příslušné pokyny vydané vládou Velké Británie, USA, Kanady, Francie, Španělska a Německa.

DrinkWise Australia
DrinkWise Australia je nezávislou organizací financovanou výrobci alkoholických nápojů. V Austrálii se zaměřuje na propagaci změn při formování kultury odpovědnějšího pití.

Educ' Alcool
Educ' Alcool je nezávislá organizace založená v kanadském Quebecu. Webové stránky této organizace mají pomáhat mladistvým i dospělým konzumentům odpovědně se rozhodovat v otázkách pití.

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO – Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství)
FAO zaštiťuje mezinárodní úsilí v boji proti hladu a je zdrojem znalostí a informací v otázkách výživy. Internetové stránky FAO obsahují pokyny v oblasti stravování pro různé země.

Harvard School of Public Health (Alcohol)
Na stránkách Fakulty veřejného zdraví při americké Harvardově univerzitě najdete fakta o rizicích a výhodách konzumace alkoholických nápojů.

Industry Association for Responsible Alcohol Use
Stránky odvětvové asociace pro odpovědnou konzumaci alkoholu financují nejrůznější organizace v Jihoafrické republice zabývající se prevencí abusu alkoholu.

International Center for Alcohol Policies (ICAP – Mezinárodní centrum pro politiky v oblasti alkoholu)
Webové stránky předních odborníků na alkohol z řad vládních organizací, výrobců alkoholických nápojů a zdravotnických organizací.

National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, USA (NIAAA - Národní institut pro výzkum abusu alkoholu a alkoholismu)
Tyto webové stránky provozuje NIAAA, jeden z 27 institutů a center tvořících Národní instituty zdraví USA. NIAAA podporuje a aktivně provádí výzkum v oblasti abusu alkoholu a alkoholismu.

National Organization on Foetal Alcohol Syndrome (Národní organizace pro fetální alkoholový syndrom)
Webové stránky financované výše uvedenou organizací obsahují informace o fetálním alkoholovém syndromu.

Parents the Anti-Drug (Rodiče proti drogám)
Na těchto internetových stránkách najdete rady pro rodiče o tom, jak diskutovat na téma alkoholu a užívání drog se svými dětmi. Stránky jsou financovány v rámci národní protidrogové kampaně USA. Text je k dispozici v angličtině, španělštině, čínštině, filipínštině, korejštině a vietnamštině.

World Health Organization (WHO - Světová zdravotnická organizace)
Hlavní webové stránky WHO, specializované agentury Spojených národů fungující jako koordinační úřad veřejného zdraví v mezinárodním měřítku.