Jazyk:

EN

Ochrana soukromí

1. Obecné informace

SABMiller plc respektuje vaše právo na ochranu soukromí. Tyto zásady uvádějí typ informací, které můžeme na našich webových stránkách shromažďovat a způsob, jakým tyto informace můžeme použít. Tyto zásady můžeme nepravidelně měnit, proto prosím kontrolujte jejich aktuálnost. Používáním tohoto webu nebo poskytnutím osobních informací dáváte souhlas s podmínkami těchto zásad.

2. Shromažďování a využití osobních údajů

Osobní informace mohou představovat např. vaše jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Naše webové stránky můžete obecně navštěvovat, aniž byste zde uváděli jakékoli osobní údaje. V některých případech vás však můžeme požádat o poskytnutí osobních údajů ke konkrétnímu účelu, například proto, abychom vám mohli zaslat požadované informace. Pokud bychom vaše osobní údaje chtěli použít k jinému účelu, budeme vás o tom informovat již při zadávání těchto údajů. Poskytnutím těchto údajů dáváte svůj souhlas s použitím a zpřístupněním osobních údajů k uvedenému účelu.

Přístup na naše webové stránky je zakázán uživatelům mladším 18 let, resp. uživatelům ve věku, kdy zákon nepovoluje nákup a konzumaci alkoholických nápojů v příslušné zemi, státu, provincii či regionu, ze kterého na tyto webového stránky přistupujete. V těchto případech není naším záměrem shromažďovat osobní údaje o žádných osobách mladších 18 let nebo před dosažením zletilosti (pokud je zákonný věk vyšší než 18 let). Pokud zjistíme, že nám byly poskytnuty osobní údaje jakékoli osoby před dosažením zletilosti, tyto údaje odstraníme.

3. Poskytování informací

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout našim přidruženým společnostem nebo třetím stranám pro naše obchodní či marketingové účely, nebo účely v souvislosti s webovými stránkami. Bez vašeho výslovného souhlasu nebudeme prodávat, převádět ani poskytovat vaše osobní údaje třetím stranám, nebude-li to nutné ke splnění vašeho požadavku nebo k souvisejícímu účelu; nikdy nebudeme prodávat, převádět ani poskytovat vaše osobní údaje třetím stranám pro jejich marketingové účely.

4. Prohlášení o ochraně osobních údajů a používání souborů "cookies"

Všeobecné informace

Respektujeme Vaše právo na ochranu soukromí. Naše webové stránky můžete za normálních okolností navštěvovat bez nutnosti nám poskytovat jakékoliv osobní údaje. V některých případech Vás však můžeme požádat o poskytnutí osobních údajů ke konkrétnímu účelu, například proto, abychom Vám mohli zaslat požadované informace. Za tímto účelem se, prosím, důkladně seznamte s textem souhlasu se zpracováním osobních údajů, který je uveden v čl. 10.2. níže, a se kterým je třeba, abyste vyjádřili souhlas, přejete-li si, abychom zpracovávali Vaše osobní údaje za podmínek v něm uvedených.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním a odesláním příslušného registračního formuláře, případně přihlášením se prostřednictví aplikace Facebook, souhlasím ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen "Zákon") s tím, aby společnost Plzeňský Prazdroj, a.s., IČ: 45357366, se sídlem Plzeň, U Prazdroje 7, PSČ 304 97, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 227 (dále jen "Správce") shromažďovala, uchovávala a jinak zpracovávala mé osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, kontaktní spojení (e-mail, telefonní číslo), datum narození, pohlaví, doručovací adresa (ulice, číslo popisné, číslo orientační, město, PSČ, stát), uživatelské jméno, heslo a IP adresa (dále jen "Osobní údaje"), a to způsobem, v rozsahu a za podmínek stanovených tímto souhlasem a Zákonem.

Souhlasím zároveň s tím, aby byly Osobní údaje zpracovávány automatizovaně v elektronické formě Správcem, případně zpracovatelem, a to jednou či více společností uvedených na internetové stránce přístupné na tomto odkazu, pro propagační a marketingové účely Správce, tj. zejména pro propagaci, nabízení produktů a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, soutěží, her a jiných aktivitách, jakož i za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb.

Osobní údaje nebudou zpřístupněny jiným osobám než jejich zpracovateli a [prosím vložte obchodní firmu dalších entit, které mají k údajům přístup, např. mediální agentury].

Souhlasím s tím, že k Osobním údajům mohou být přiřazeny i další údaje.

Tento souhlas uděluji na dobu [10] let.

Jsem si vědom(a) toho, že tento souhlas je dobrovolný a jsem oprávněn(a) jej kdykoliv písemně odvolat.

Zároveň jsem si vědom(a) svých práv dle § 11, 12 a 21 Zákona, tj. zejména že mám právo na poskytnutí informací o zpracovávání Osobních údajích, o účelu a povaze zpracování Osobních údajů a o příjemcích Osobních údajů, mám právo požádat Správce o vysvětlení, opravu Osobních údajů, blokování, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné nebo domnívám-li se, že Správce nebo zpracovatel provádí zpracování Osobních údajů v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života.

V případě pochybností o dodržování těchto svých práv Správcem se mohu obrátit na Správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o nápravu.

Zároveň prohlašuji, že Osobní údaje, které jsem uvedl(a) pro registraci, jsou pravdivé a že se týkají mé osoby.

Zpracovávání osobních údajů osob, které nedovršily minimální věk

Internetové stránky nejsou určeny osobám, které ještě nedovršily minimální věk dle čl. 2 výše. Naším záměrem proto není zpracovávat osobní údaje žádných osob, které ještě tohoto minimálního věku nedosáhly. Proto jakmile zjistíme, že nám byly poskytnuty osobní údaje jakékoli osoby před dosáhnutím minimálního věku, tyto údaje odstraníme.

Využití osobních údajů pro marketingové účely třetích stran

Za žádných okolností nebudeme předávat, převádět ani poskytovat Vaše osobní údaje třetím stranám k jejich marketingovým účelům.

Bezpečnost a přesnost osobních údajů

Bezpečnost, ale i přesnost Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Proto jsme zavedli fyzické i elektronické postupy k jejich zajištění. Přístup k těmto údajům mají výhradně oprávnění administrativní pracovníci. Pokud jste nám poskytli osobní údaje a přejete si tyto údaje z našich záznamů vymazat nebo tyto údaje aktualizovat, kontaktujte prosím vedoucího právního oddělení Tomáše Krčil, tomas.krcil@pilsner.sabmiller.com. Prosíme o pochopení, že aktualizace či výmaz údajů může nějakou dobu trvat.

Na výše uvedeného manažera e-komunikace se také můžete obrátit v případě dotazů ohledně bezpečnosti osobních údajů.

Soubory "cookies"

Na těchto internetových stránkách používáme soubory "cookies" proto, abychom návštěvníkům poskytli větší pohodlí při jejich prohlížení. Soubory "cookies" (v překladu "sušenky") jsou malé textové soubory, které internetové stránky ve Vašem zařízení vytvoří v momentě, kdy na ní vstoupíte. Jsou vytvořeny proto, že navštívená stránka nemá žádnou vlastní paměť a soubory "cookies" umožňují Vašemu zařízení si pamatovat, že jste již stránku v minulosti navštívil a zároveň mu umožní si mimo jiné pamatovat i Vaše nastavení, díky čemu se nemusíte neustále přihlašovat.

"Cookies" nejsou virusy. Jsou to pouze textové soubory, které neobsahují žádný program a vzhledem k tomu se ani nedají spustit jako program. Soubor "cookies" se nemůže sám kopírovat a rozesílat po internetové síti. Váš internetový prohlížeč je však při každé návštěvě odešle internetové stránce, ke které patří, a ta se pak v internetovém prohlížeči zobrazí ve Vašem nastavení. Námi užívané soubory "cookies" jsou pouze dočasné a z Vašeho zařízení se samy vymažou po zavření internetového prohlížeče. Soubory "cookies" není možné spojit s konkrétním uživatelem.

Pomocí souborů "cookies" dokážeme v obecné rovině také zaznamenávat statistické údaje o chování návštěvníka těchto internetových stránek. Díky tomu je můžeme cíleně přizpůsobovat Vašim zájmům a požadavkům. "Cookies" nám pomáhají při identifikaci zvlášť populární či problémové části těchto internetových stránek, není je ale možné spojit s konkrétním uživatelem. Soubory "cookies" dále využíváme i pro účely Vaší autentizace, tedy pro to, abychom jejich prostřednictvím eliminovali nutnost zadávání identifikačních údajů o Vaší osobě při každém dalším Vašem vstupu na internetové stránky. Současně je používáme i pro účely uzpůsobení internetových stránek dle Vašich potřeb, tedy kupř. pro to, aby se Vám internetové stránky nadále zobrazovaly ve Vámi zvoleném jazyce či v určité grafické úpravě.

Tyto internetové stránky si samozřejmě můžete prohlížet i bez souborů "cookies", je však možné, že některé jejich funkčnosti budou omezené a komfort používání se sníží. Většina prohlížečů tyto soubory akceptuje automaticky, jejich ukládání je však možno zabránit tak, že v nastaveních prohlížeče zvolíte možnost "neakceptovat cookies". Soubory "cookies", které se na Vašem zařízení již uložily, můžete také kdykoliv vymazat. Přesné nastavení této funkce zjistíte pomocí "nápovědy " Vašeho prohlížeče.

Používáním internetových stránek vyjadřujete souhlas s použitím souborů "cookies" výše uvedeným způsobem.

5. Zabezpečení a přesnost

Přesnosti a zabezpečení vašich osobních údajů přikládáme důležitost, a proto jsme zavedli fyzické i elektronické postupy k zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů. Přístup k těmto informacím mají výhradně oprávnění administrativní pracovníci. Pokud jste nám poskytli osobní údaje a přejete si tyto údaje z našich záznamů vymazat, nebo tyto údaje aktualizovat, použijte prosím naši webovou stránku "Upozornění". Aktualizace informací může nějakou dobu trvat.

6. Přenosy

Veškeré osobní údaje, které shromáždíme, budou uloženy v zemi, ve které byly tyto informace získány, případně mohou být přeneseny do Velké Británie. Osobní údaje shromážděné v zemích Evropské Unie ("EU") nebudou bez vašeho souhlasu přenášeny mimo země EU.

7. Kontaktujte nás

Máte nějako otázky? Kontaktujte našeho Manažera e-komunikace zodpovědného za stránky sabmiller.com.

Ochrana soukromí