Neutrální zóna pomáhá ve Strakonicích alkoholikům
jcted.cz | 12. 02. 2018

V budově v Husově ulici, kde sídlí pobočka Šmidingerovy knihovny, má vypůjčeny prostory společenství Anonymní alkoholici ČR.

V lednu to byl rok, co nabízí setkávání lidí, kteří bojují s alkoholismem a jinými závislostmi. Podle starosty Břetislava Hrdličky je to záslužná služba, proto také radní města neměli problém prostory propůjčit.

Podrobnosti zde.


Jazyk:

EN